Čtvrťáci usilovali o „Průkaz mladého cyklisty“

Dopravní výchova a s tím spojené téma bezpečnosti v silničním provozu je nedílnou součástí základního vzdělávání.  Za jeho nutnou součást je považováno z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. V měsících dubnu a květnu absolvovali kurz dopravní výchovyžáci 4.A třídy a jejich cílem bylo získat „Průkaz mladého cyklisty“.

Tento kurz je rozdělen na tři části. Začíná jednodenní lekci bezpečného chování v dopravě, při níž jsou probírána o důležitá témata: chování v silničním provozu v roli jeho aktivních účastníků, pravidla pro bezpečný pohyb chodců, pohyb na cyklostezkách, ale také první pomoc v dopravě, která byla zakončena praktickým nácvikem resuscitace na figuríně. Na tuto lekci navazuje praktická část, při níž žáci na dopravním hřišti nacvičují a aplikují získané znalosti. Cílem třetí a závěrečné lekce je získat „Průkaz mladého cyklisty“, přičemž musí žáci uspět v závěrečné testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích a také ze zkoušky z praktické jízdy za přítomnosti zástupců Městské policie Olomouc.

I přesto, že poslední, a tedy zkouškové dopoledne bylo ovlivněno deštivým počasím, vše nakonec proběhlo zdárně a zkoušky dopadly výborně – „Průkaz mladého cyklisty“ získali všichni žáci.

Pevně doufáme, že získané znalosti a dovednosti budou uplatňovat v reálné situaci, ať už v roli chodců či cyklistů.

                                                                                                                         Ivana Hegrová