Dospívání (5. roč.)

V úterý 21.5. se žáci 5. tříd zúčastnili besedy na téma Dospívání. Třídy byly rozděleny na chlapeckou a dívčí část a každá z nich ji absolvovala zvlášť.

V průběhu besedy bylo dětem vysvětleno, jaké změny probíhají v lidském těle v oblasti rozumové, citové a tělesné. Nejvíce se lektorka soustředila na objasnění změn fyzických (akné, pocení, ochlupení, změna tvaru těla, pohlavní orgány…). Zaměřila ale také na problematiku tělesné hygieny a menstruaci. Popsala pohlavní buňky žen a mužů. Dívky měly možnost prohlédnout si různé menstruační pomůcky a dostaly menstruační kalendář.

Současně upozornila na citové změny u dospívajících (zájem o opačné pohlaví, změny nálad, agrese, strach…) a s nimi související rizika (sebepoškozování, poruch příjmu potravy, úzkostné poruchy). Vysvětlili si, že je důležité o problémech mluvit, svěřit se, vyhledat pomoc.

Žáci se dozvěděli, jak o sebe pečovat a čeho se vyvarovat, ale i čeho se neleknout a na co být připraveni. Uvítali možnost popovídat si o fyzických změnách v nelehkém období puberty a neměli problém klást otázky na dané téma. Přestože dnes mají děti mnoho možností, kde informace najít, určitě je důležité mít možnost o nich mluvit a vysvětlovat si je.

Na besedě naše škola spolupracovala s Poradnou pro ženy a dívky.