„Voda nad zlato“ (3.C)

Třída 3. C se zúčastnila besedy v DDM Jánského s názvem „Voda nad zlato“. Děti se ve skupinkách věnovaly těmto úkolům: 1. Voda – rozdělení podle velikosti zdroje – oceány a moře, ledovce, podzemní voda, jezera, řeky. Čím se voda může stát? Ledem, kapalinou, mlhou, párou. 2. dramatizace – děti měly rozděleny role a zahrály si „koloběh vody“. 3. Činnosti, ke kterým potřebujeme vodu. 4.Rostliny a živočichové vázaní na vodu – velký obrázek rybníka – žáci přiřazují obrázky živočichů spjatých s vodou (jepice, buchanky, „vodní blechy“…). 5. Na obr. vodního toku umísťovali stavby a části: továrna, město, vodní mlýn, pumpa, penzion, loďka, čistička vody, vodárna….

Děti využijí vědomosti v předmětu prvouky.