Voda nad zlato DDM (3.A)

V pátek 31. května se v letošním školním roce naposledy vypravila 3.A do DDM Jánského. Program, který si pro ně připravila paní lektorka nesl název „Voda nad zlato“.

Program byl poučný a zábavný zároveň. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, které se týkaly učiva o vodě a zároveň do výuky prvouky – je jedním z témat učiva   o neživé přírodě.

Hned úvodem si ve skupinkách žáci připomněli, kde všude se voda v přírodě vyskytuje. Po vyhodnocení prvního úkolu si zahráli společně divadlo. Jednotliví účinkující představovali slunce, kapky, mraky, vítr a celé vystoupení znázorňovalo koloběh vody.

Druhý úkol – opět ve skupinkách třídili živočichy žijící u vody a ve vodě, přiřazovali larvy ke správnému druhu hmyzu, například larvu komára, larvu potápníka apod. Zopakovali si naše sladkovodní ryby, jejich potravu a místo jejich výskytu.

Závěrem si zahráli všichni společně hru na architekty, budovali na vodním toku stavby, rozhodovali společně, kam dají koupaliště, kde umístí továrnu a kde bude vhodné umístit čističky odpadních vod.

Celá akce se povedla a děti si odnesly spoustu znalostí, které uplatní ve škole v hodině prvouky

Zapsala třídní učitelka 3. A