Dramacentrum po třetí /4.A)

tentokrát na program specifické všeobecné primární prevence s názvem „Nej třída na škole“. Program měl formát divadelního fóra a žáci mohli svými návrhy a osobními vstupy ovlivnit další směřování příběhu a tím ovlivnit jeho konec. V příběhu byly demonstrovány situace ze života dětí i ze školních lavic, kdy na jedné straně stojí dívka, která se neumí bránit ponižování a manipulaci, na straně druhé její spolužačka, která toho zneužívá. Mezi nimi je kamarád obou, který pasivně přihlíží situacím, kdy mohl zasáhnout a nežádoucí chování zastavit. A právě tuto šanci dostali žáci. V rizikových momentech děje jej mohli přerušit, pojmenovat problém, hledat jeho optimální řešení a roli sami zahrát.

Žáci se učili vlastním prožitkem asertivně jednat, bránit se, správnou reakcí předejít konfliktu či ho případně věcně vyřešit.

Program podpořil budování dobrých vztahů ve třídě, napomohl osvojení respektujícího chování, ale také vymezení se vůči nežádoucímu chování jiných. Věřím, že dětem tato interaktivní lekce dlouho zůstane v paměti a že jim pomůže v situacích, se kterými se mohou v životě setkávat.


                                                                                                Ivana Hegrová