Letní turnaj v korfbalu a modifikovaném basketbalu

Konec školního roku se vždy nese v duchu dvou protichůdných náladách. Na jedné straně zažívají žáci poslední stresy při studiu na závěrečné písemné práce, při kterých mohou ještě zvrátit jinak pro ně neuspokojivou známku a na druhé straně je nálada v prostorách školy uvolněnější, konají se nejrůznější akce a většina z nás již myslí na prázdniny a dovolené. Jednou z takových akcí je každoroční letní sportovní turnaj. Každý rok se tradičně konají dva letní turnaje, a to pro mladší žáky a pro starší žáky. Letos jsme ale ještě přidali turnaj výhradně pro dívky, neboť ne vždy se chtějí dívky zapojit do chlapeckých družstev. Začněme ale popořadě.

Předposlední úterý tohoto školního roku se pořádali turnaje převážně pro chlapce. Mladší žáci složili svá družstva z chlapců i dívek a společně změřili své síly proti ostatním třídám. Celkem čtyři třídy z 6. a 7. ročníků se zúčastnily korfbalového turnaje, který proběhl bez větších potíží, a bez úrazu! Vítězem se stala třída 7.B, v jejímž družstvu byl u nejlepší střelec turnaje D. Na druhém místě se umístila třída 7.A s nejlepší střelkyní V., třetí příčku obsadila třída 6.B, po které následovala třída 6.A.

Druhým turnajem tohoto dne byl turnaj chlapců osmých a devátých ročníků. Pomocní pořadatelé ze třídy 9.A přišli s nápadem soutěžit v modifikovaném basketbalu. Oproti korfbalu nabízel tento basketbal trochu více volnosti a herní svižnosti. Nejvyšší stupínek na rozpáleném venkovním hřišti obsadila pořádající třída 9.A. Třída 8.C měla ve svých řadách nejlepšího střelce Turnaje Ch. a i díky jeho bodovému přísunu skončila druhá. Třetí místo obsadila třída 8.A a na čtvrtém místě se umístila třída 9.B

O dva dny později, tedy ve čtvrtek, se konal nově přidaný korfbalový turnaj dívek ze sedmého až devátého ročníku. Děvčata se do turnaje vrhla s obrovskou vervou. Družstvo, které neztratilo ani jeden bod a stalo se tak vítězem turnaje, bylo družstvo třídy 8.B. Stříbrné skončily děvčata 7.B, které na stupni vítězek na bronzové příčce doplnily hráčky ze 7.A. Čtvrté skončily dívky 8.A a páté dívky z 9.B. Nejlepší střelkyní byla A., která zapsala celkem 17 bodů.