Výlet (3.ABC)

Děti se na závěr roku rozjely na výlet do Resortu Hrubá Voda, kde na ně čekal zábavný program nazvaný TROSEČNÍK.

Děti se po příjezdu rozdělily do skupinek a společně nasedly do pomyslného letadla, bohužel letadlo za nepříznivého počasí ztroskotalo na pustém ostrově a tím začal pro děti celý program.

Musíme se z ostrova dostat za každou cenu – plněním úkolů se posouvaly k vysněnému cíli – návratu domů. Střílení z luku a zajištění potravy, přenášení raněného, postavení cesty přes bažinu, přechod přes rozbouřenou řeku pomocí provazového mostu a další úkoly.

Splněním těchto úkolů děti dostávaly části mapy, které jim po složení ukázaly cestu k pokladu a jeskyni, kde byla ukrytá loď, která je dovezla zpět na pevninu.

Zapsaly tř. uč. 3.tříd