Den Země – naučná stezka na Svatém Kopečku

V pátek 13. 5. 2016 se žáci z II. stupně v doprovodu svých vyučujících vydali po naučné stezce na Svatém Kopečku. Počasí nám navzdory všem předpovědím vyšlo, tak stačilo jen včas dojít na hl. nádraží, vyjet autobusem č. 11 v daném časovém rozpětí na Sv. Kopeček, určit si spolupracující dvojici a vydat se po...

Koncert populární hudby

Dne 11. 5. se žáci 2. stupně zúčastnili koncertu populární hudby pod názvem „Face look – česko – slovenské turné 2015 – 2016“ v kině Metropol. Jednalo se o skupinu mužů, kteří prezentovali své písně, jež obohatili o světelné efekty a videoprojekci. Jako bonus žáci obdrželi na vstupenkách QR kódy,...

Několik podob knihy (6. B)

Procházka historií vývoje knihy, hádanky, kvízy a vlastní praktické dovednosti z oblasti tisku, mnoho zajímavostí a spoustu dalších nových informací, to vše nám nabídla interaktivní výstava ve Vlastivědném muzeu. Druhá část dopoledne nás přenesla do současné Evropy, na náměstí jsme osvěžili naše zeměpisné znalosti, ochutnali krajové speciality a úplně vyčerpaní...

Muzeum J.Á.Komenského (6. A)

V pátek 6. 5. 2016 žáci 6. A třídy s třídní učitelkou Mgr. Františkou Dvořákovou a paní učitelkou Mgr. Marií Kuchynkovou navštívili přerovské muzeum J. Á. Komenského, kde zhlédli pořad Škola v minulosti. Prohlédli si pomůcky a vybavení tříd od 17. století do 50. let 20. století. Dětem se pořad velmi líbil, byl...

Okresní kolo ve vybíjené

V pátek 6. 5. 2016 se naši žáci a žákyně zúčastnili okres. kola ve vybíjené na ZŠ Holečkova. V systému hry každý s každým ve třech skupinách jsme se po jediné prohře s žáky z pořádající školy, kteří nakonec okres. kolo i vyhráli, umístili na krásném 2.místě. Všichni žáci si...

Než užiješ alkohol, užij mozek (7. A)

Žáci 7. A se zúčastnili preventivní hodiny zaměřené na prevenci rizik spojených s užíváním alkoholu. Lektorka Zuzana Zimová z o. s. Sananim žáky seznámila s tím, co je to alkohol, jak se vyrábí, jaký může lidem přinášet užitek, nejvíce se však zaměřila na negativní dopady pravidelného pití alkoholu. Beseda byla...

Honza Krejčí – kino Metropol (1.A, 3.A,B)

Žáci těchto tříd zhlédli představení v kině Metropol s Honzou Krejčím, který dětem připomněl, jak se může trávit volný čas nejen sezením u počítače, ale i různými dětskými hrami. Děti si některé aktivity vyzkoušely, zazpívaly si písničky, zatancovaly si. Samozřejmě Honza dětem nezapomněl připomenout, jak se mají chovat. Dětem se...

Volba členů žákovského parlamentu

Poslední pondělí školního roku proběhly volby nových členů žákovského parlamentu (ŽP) na další dva školní roky. Volby byly plně pod vedením odcházejících žáků 9. ročníku ŽP. Žáci čtvrtých až osmých tříd si vybírali po dvou zástupcích ze třídy. V případě početnějších tříd nebo velkého zájmu z jedné třídy, mohlo být zvoleno zástupců...