Netradiční hodina přírodopisu

Žáci 8. A, 8. B si zahráli divadlo na téma „vývoj člověka“.
Formou pantomimy se žáci pokusili přiblížit svým spolužákům život jednotlivých předchůdců člověka a tím si osvojit jejich charakteristické vlastnosti a způsob života. Divadlo se jim velmi povedlo a myslím si, že si netradiční výuku užili.