Po stopách J.Á.Komenského (8.A,B)

Dne 28.3.2018 se žáci 8.A a 8.B zúčastnili exkurze ,,Po stopách J.Á.Komenského“.
Navštívili Komenského muzeum v Uherském Brodě a zavítali do vesničky Komňa, která
bývá někdy považována za jeho rodiště. Akce se vydařila a žákům se velmi líbila.