Přírodovědná vycházka (6.B)

Poslední dubnový den jsme se rozhodli strávit mimo budovu naší školy. Vyrazili jsme na přírodovědnou vycházku. Cílem našeho putování se stalo přírodní koupaliště Poděbrady. Po cestě jsme pozorovali jarní přírodu a poznávali zdejší rostliny a zvířata. Na Poděbradech jsme si zahráli také různé hry podporující týmovou spolupráci a protáhli svá těla při pohybových aktivitách.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, vycházku jsme si všichni skvěle užili, jen nožky z toho „pochodování“ nás některé bolely.