Setkání s jubilanty (Pohádková muzika)

Ve čtvrtek, dne 10.5. 2018 se žáci z kroužku „Pohádková muzika“ zúčastnili vystoupení s pásmem písniček při setkání jubilantů KMČ Povel v obřadní síni olomoucké radnice. Po kulturním programu doprovodili žáci jubilanty ke stolu při vyzvednutí blahopřání a malého dárku. Všem seniorům se vystoupení velice líbilo a neskrývali svá dojetí.