Třídní schůzky 9. 4.

V pondělí 9. 4. se konají od třídní schůzky dle sdělení v žákovské knížce.