Dopravní hřiště (5.B)

Žáci si osvojili pravidla silničního provozu – první den –výuka teoretická i praktická, druhý den následoval test z pravidel, který všichni žáci zvládli bez problémů.

Praktická část byla pro děti náročnější – dvě děti udělaly větší chybu, proto zkouškou neprošly.

Užili jsme si krásného počasí a odcházeli plni dojmů a vědomostí.