Vítání občánků (5.A)

Žáci druhých tříd navštívili Pevnost poznání. Ve vzdělávacím pořadu Labyrint smyslů

prozkoumali pozoruhodný smyslový labyrint. Formou zajímavých úkolů, her a pohybových aktivit

poznávali svoje smysly. Součástí programu byla také  vědecká výtvarka, kde se

tvořivě propojila věda s výtvarným uměním.