S Drumdumem do Afriky (3. C)

Žáci 3.C navštívili DDM Jánského, kde byl pro ně připraven program „S Drumdumem do Afriky“.

Povídali si o zvířatech, které žijí v Africe i o domorodých kmenech. Poslouchaly zvuky a rytmy Afriky,

zabubnovali si na bubny. Na závěr setkání si vyrobili bubínek.