DDM Na ostrově (3. B,3. A)

Žáci třetích tříd navštívili DDM Jánského, kde se zúčastnili environmentální pořadu Na Ostrově. Stali se trosečníky, kteří  našli jen některé věci na pobřeží, rozhodovali o jejich důležitosti, navštívili vůdce lidojedů a obchodovali s ním. Nakupovali domácí zvířata a plodiny – přemýšleli o jejich plném využití. Na závěr nasedli všichni společně na loď a odjeli domů. Žáci si nejen zopakovali učivo prvouky, ale také zde bylo hodně spolupráce, vzájemné pomoci, vyznělo šetření s potravinami a vodou.