„Pohádková muzika“

Dne 29. 5. 2019   dopoledne vystoupily děti z kroužku „Pohádková muzika“ v Dětském stacionáři „Ostrůvek“, kde se předvedly s pásmem písniček a  s  pohádkou  „O Červené Karkulce“.  Dětem z „Ostrůvku“ se pohádka moc líbila a pro naše děti měly připravené malované obrázky.

Odpoledne pak proběhl poslední kroužek „Pohádkové muziky“ v tomto školním roce, na který byli pozváni rodiče dětí. Ti měli možnost vidět celoroční práci svých dětí v kroužku v podobě pohádky

„O Červené Karkulce“. I rodiče byli s vystoupením svých dětí moc spokojeni.