Den otevřených laboratoří na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (9. roč.)

V pátek 7. 6. 2019 žáci 9. A a 9.B navštívili Den otevřených laboratoří na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Zhlédli různé pokusy, které prováděli studenti fakulty, sami si mnohé také mohli zkusit. Také si s nimi popovídali o vysokoškolském studiu. Některé akce probíhaly i v parčíku za budovou fakulty.

Celou akci zpříjemnilo bohaté občerstvení, které si mohli žáci i vyučující zakoupit v přízemí budovy, a také velmi vstřícný a neformální přístup všech zainteresovaných.