Návštěva DDM Jánského (4. B, 4. C)

Aktuálně probíraným tématem v Přírodovědě je učivo o živé přírodě, a proto se žáci 4. B třídy zúčastnili ekovýchovného programu s názvem Ztracený sýr potkana Pepíka. Formou hry poznávali živočichy, kteří nás obklopují v našem každodenním životě a jejichž přítomnost si mnohdy ani neuvědomujeme. Pracovali ve skupinkách a formou hry řešili úkoly související s problematikou života těchto živočichů.