Obnovení výuky – hygienická opatření

Od pondělí 25. 5. bude obnovena výuka na 1. stupni (v maximálně 15-ti členných skupinách žáků, rozdělených dle různé délky výuky žáků a požadavků na stravování ve školní jídelně). Žáci 9. tříd navštěvují školu a připravují se na přijímací řízení již dva týdny.
V nastalé situaci musela škola posílit hygienická opatření. U vstupu do školy, u toalet a ve třídách je k dispozici dezinfekce. Na toaletách a ve třídách jsou jednorázové papírové ručníky.
Kliky dveří a toalety budou dezinfikovány několikrát denně. Ve třídách proběhne každý den po vyučování dezinfekce pracovních desek lavic, židlí, nábytku a podlahy.
Škola v pátek 22. 5. 2020 provedla dezinfekci tříd ozonem. Dezinfekce by měla dle informací vydržet až 10 dnů. Dezinfekce ozonem se bude do konce školního roku ještě několikrát opakovat.
Samotná výuka bude probíhat dle stanovených pravidel, která určují osobní bezpečnost (osobní ochranné pomůcky) žáků i pracovníků školy.