Konzultace žáků 2. stupně – od 8. 6. 2020

Učitelé 2. stupně se podílí na výuce žáků 1. stupně. Skupin 1. stupně je více a bylo nutné využít i učeben 2. stupně. Z uvedených důvodů nemůže škola ve svých prostorách zajistit pravidelnou výuku žáků 2. stupně.

Pravidelná výuka žáků 2. stupně bude probíhat nadále elektronickou formou, kterou budou doplňovat konzultace ve škole a případně i třídnické hodiny. Informace o konzultacích a třídnických hodinách budou poskytovat učitelé prostřednictvím stávající elektronické komunikace (MS Teams).

Škola je při konzultacích limitovaná nařízením vlády (ministerstva školství) maximálním počtem žáků ve skupině. Na některé konzultace nebo třídnické hodiny se budou muset žáci přihlašovat (aby počet žáků ve skupině nepřesáhl 15). Na konzultaci / třídnickou hodinu pak budou moci přijít jen přihlášení žáci.

Každý žák, který přijde do školy poprvé (od března 2020) odevzdá ve třídě řádně vyplněný a podepsaný dokument „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“. Dokument je v elektronické podobě k dispozici ZDE. Pokud žák nemá možnosti tisku dokumentu, může si jej vyzvednout v kanceláři školy (ale konzultací nebo třídnické hodiny se může zúčastnit až po předložení vyplněného a podepsaného dokumentu).

Podrobná pravidla činnosti ve škole jsou uvedena ZDE.