Informace o prospěchu

Informace o prospěchu žáků (závečných známkách za druhé pololetí z jednotlivých předmětů) již dostávají elektronicky žáci 2. stupně a průběžně i zákonní zástupci žáků 1. stupně.

Zákonní zástupci žáků 4. – 9. tříd informaci o závěrečných známkách všech předmětů uvidí ve škole online od pondělí 15.6.2020 (známky budou učitelé vpisovat průběžně = některé známky tam budou i dříve).

Pokud rodiče nemají přístup do školy online, mohou o přístup požádat (prostřednictvím třídního učitele) nebo se obrátit o informaci na třídního učitele.

Zákonní zástupci žáků 1. – 3. tříd obdrží výše uvedené informace od třídních učitelek emailem.