Neotesínek (2.A)

Dne 2. 9. 2020 navštívila třída 2. A,  Městskou knihovnu na Brněnské ulici,

kde pro ně měla paní knihovnice připravený krásný program „Neotesánek“.

Prostřednictvím poutavých příběhů z různých knih si děti zopakovaly základní

pravidla slušného chování. Vše zvládly výborně, žádný „Neotesánek“ se nám

do třídy nevloudil.