Testování žáků na Covid-19

Vážení rodiče (zákonní zástupci žáků),
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví provedeme ve škole v pondělí 8. listopadu a 15. listopadu 2021 preventivní screeningové testování žáků na Covid-19.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají 14 dní po ukončeném očkování, nebo jsou v ochranné lhůtě 180 dní od prvního pozitivního PCR testu. Toto je potřeba doložit ve škole – ukázat třídní učitelce (třídnímu učiteli) certifikát o očkování (nebo jeho kopii), popřípadě lékařské potvrzení o prodělané nemoci Covid-19.

Testovat se také nemusí žáci, kteří se podrobili v uplynulých 24 hodinách oficiálního Antigenního testu nebo v uplynulých 72 hodinách PCR test a donesou o tom potvrzení (nebo jeho kopii).