Beseda (9.A,B)

Sociálně patologické jevy v trestněprávním a přestupkovém kontextu (cílem bylo seznámit žáky nejen s trestním a přestupkovým zákonem a s trestnými činy a přestupky, které souvisí s drogami, šikanou nebo s jiným negativním chováním dětí a mládeže) … aneb chovej se, jak máš, i když ještě nemáš 15!