Edukační program ve Vlastivědném muzeu Olomouc (5.B)

Žáci 5.B navštívili v olomouckém muzeu velmi zajímavý vzdělávací program s názvem Stavíme z hornin. Uvědomili si, proč jsou znalosti o horninách a nerostech tak důležité pro běžný život. K dispozici měli velké množství hornin, zkoumali, jaké mají vlastnosti a k čemu je tedy možné je v běžném životě použít. Vyzkoušeli si také roli architektů, kteří mají s daným rozpočtem a zejména s výběrem vhodných hornin rekonstruovat historické náměstí našeho města.

Program byl velmi přínosný a jistě přispěl k upevnění a shrnutí učiva o jedné důležité části neživé přírody.