Vynález knihtisku (7. roč.)

Ve středu 8. 3. 2023 proběhl na naší škole dějepisný workshop s názvem Vynález knihtisku aneb od písaře ke Gutenbergovi. Žáci sedmých ročníků měli možnost seznámit se s vývojem tvorby knih ve středověku. Přesvědčili se, že vynález knihtisku představoval revoluci v šíření myšlenek a na vlastní kůži si vyzkoušeli náročnost tisku pomocí lisu, který byl přesnou kopií tiskařského stroje z doby Johanna Gutenberga. Žáci si tak kromě rozšíření svého historického povědomí odnesli z workshopu také pěknou památku v podobě vlastnoručně vytištěného obrázku.