Programy primární prevence na 1.stupni

Učitelé1. stupně využili nabídky vzdělávací společnosti e-DUHA a zajistili pro žáky 1., 2., 4. a 5. tříd programy, které reflektují velmi aktuální témata dnešního světa, jako jsou rizika používání informačních technologií a bezpečnosti v online světě. Byly zajištěny besedy Kamarádi online, Děti a sociální sítě a Pravda a lež na internetu. Aktuálně byla také zařazena problematika aplikace Tik Tok, žáci byli upozorněni na její velká rizika a možnost shromažďování a zneužívání aplikací vyžadovaných informací, ale i těch, které děti aplikaci poskytují zcela dobrovolně.

Věříme, že všechny besedy splnily svůj cíl – bezpečné chování našich žáků v online světě, umění vyhodnocovat a kriticky přistupovat k informacím, fotografiím i videím, ale také chránit si na sociálních sítích své soukromí.