Žákovský parlament slavnostně

První listopadový den se uskutečnilo slavnostní setkání žáků školního parlamentu s panem ředitelem a koordinátorkou ŽP. Proběhlo slavnostní jmenování pro nový školní rok a parlamenťáci složili svůj slib. Každý obdržel svůj jmenovací dekret.

Tento krátký, ale důležitý okamžik byl dalším krokem na startu naší práce nejen pro naše spolužáky a naši školu.