FERDA MRAVENEC (1 .A, B, C)

Děti navštívily kino Metropol, kde shlédly divadelní představení O Ferdovi Mravencovi. Žáci se seznámili i s dalšími Ferdovými kamarády – Beruškou, Pytlíkem atd. Představení bylo velice pěkné, děti vychvalovaly nádherné kostýmy a představení se jim moc líbilo.

Popelka (2. – 5. tř.)

Ve dnech 9. 11. a 10. 11. navštívili žáčci 2. až 5. tříd představení Popelka v podání „Teátru Víti Marčíka“. Místo herců děti čekalo sedm závěsných loutek. Tuto pohádku podle předlohy bratří Grimmů autoři upravili tak, aby představení bylo zábavné a srozumitelné pro malé diváky. Proto je prostoupené živou hudbou,...

Odpadová olympiáda (4. B)

Naše třída se dne 3. 11. 2016 zúčastnila pěkné akce, pořádané Sluňákovem a Pevností Poznání. Děti ve družstvech obíhaly jednotlivá stanoviště a řešily úkoly z oblasti ekologie a třídění odpadů. Poté jsme si všichni mohli vyrobit arch ručního papíru a dostali teplý čaj na zahřátí. Škoda jen, že se žádné...

Beseda s hasiči (2. A, B, C)

V rámci prevence navštívili žáky druhých tříd v úterý 1. 11. a ve středu 2 .11. zástupci místní hasičské stanice. Hasiči dětem připomněli tel. čísla tísňového volání. Při hře si děti v simulovaných situacích učily, jak se v dané krizové situaci chovat a jak si přivolat pomoc. Hasiči všechny děti...

Vyhodnocení podzimního sběru

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho sběrového odpoledne i přes „krásně podzimní počasí“. Společně jsme nasbírali přes 8000 kg papíru a přes 400 kg textilu. Nejlepšími sběrači školy jsou: Adam Šindler (6. B), Mahulena Tománková (2. C), Anna Vysoudilová (5. B). Pořadí tříd: 1.B, 3.C, 6.B Celkem se akce zúčastnilo...

Dopravní hřiště Semafor (4. A, 4. B)

Ve dnech 19. a 20. 10. se naše třída vypravila na dopravní hřiště Semafor v rámci dopravní výchovy. I když nám počasí nepřálo, učili jsme se poznávat dopravní značky, vysvětlili jsme si základní pravidla silničního provozu a také si je ověřili při praktické jízdě. Většině z nás se druhý den...

Knihovna (třetí třídy)

Třeťáci se v rámci akce Měsíc čínské kultury zúčastnili besedy o čínské literatuře pro děti. Od studenta z Číny si poslechli pohádku O broskvové panence v originále, následně pracovali s českým překladem. Seznámili se s příběhy pro děti a hrdiny dětských knížek. V závěru si vyzkoušeli psaní čínských znaků a...

Podzimní sběr

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI A JAKKOLI POMOHLI  Úterní odpoledne bylo ve škole velmi rušné – sbírali jsme starý papír a textil. Počasí nás zkoušelo, jestli jsme připraveni na všechny varianty 🙂 a my jsme se nedali 🙂 Tentokráte měli službu žáci ze školního parlamentu, áááále pomáhal kdokoli, kdo...

Projekt 72 hodin

Naše škola se opět zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin, kterou organizuje Česká rada dětí a mládeže. Naši skupinu jsme nazvali Pracanti z Nedvědky a náš projekt jsme si tentokrát pojmenovali – Zkrášlíme si okolí školy. A o to jsme se s II. stupněm ve čtvrtek 13. 10. snažili. Třída...

Arcidiecézní muzeum (3. třídy)

Třeťáci absolvovali komentovanou prohlídku Sklepem, sálem, podkrovím v AM. Seznámili se s historií olomouckého hradního návrší, s historií Arcidiecézního muzea Olomouc, poznali několik vybraných uměleckých děl a několik důležitých osobností , jejichž život byl spjat s těmito místy. Při prohlídce prošli muzeum doslova od sklepa až na půdu .