Vídeň

V sobotu, dne 26. 11. 2016 se žáci 1. i 2. stupně společně s rodiči a pod vedením p. uč. Simony Stejskalové a p. uč. Táni Kaštilové zúčastnili kulturně – poznávacího zájezdu do předvánoční Vídně. Na programu byla v dopoledních hodinách návštěva zámku Schönbrunn s jeho obrovským parkem, monumentálními kašnami...

Ježek Bodlinka (prvňáčci)

Ve středu 23. 11. se žáci 1. C zúčastnili vzdělávacího programu v DDM Jánského o ježkovi Bodlinkovi. Žáci se dozvěděli spoustu informací o podzimu, například proč stromy na podzim opadávají. Naučili se poznávat stromy podle listů (lípa, dub, buk, jasan, olše a javor), zjistili, jaké plody tyto stromy mají. Dozvěděli...

Planetárium Brno (5. A, B)

Žáci se vydali do Brna, aby zhlédli pořad Úžasné planety, který byl naplánován v rámci přírodovědy. Dětem se líbilo nejmodernější vybavení sálů, nové technologie promítání i samotný program, který přinesl řadu nových vědeckých poznatků. Vše využijeme v učivu o vesmíru.

Ježek Bodlinka DDM (1. A, 1. B)

Žáci obou tříd navštívili DDM Jánského, kde strávili příjemnou hodinku s ježkem Bodlinkou. Učili ježka rozpoznávat listy, stromy, plody stromů, děti vysvětlily ježkovi, proč opadávají listy na podzim. Až byl ježeček unavený, najedený na zimu, usnul a děti ho přikryly listovou peřinou.

„Nedvědka má talent“

Dne 15. 11. 2016 proběhla celoškolní soutěž „Nedvědka má talent“, které se zúčastnilo celkem 43 žáků z 1. i 2. st. Žáci předvedli své výkony jak v hudební, pěvecké, taneční, ale i sportovní disciplíně. Odborná porota vybrala a do finálového kola postupují tito žáci: Daniela Šarmanová z 1.B, David Vyroubal...

Turistický výlet do hvězdárny v Prostějově

V sobotu se děti z turistického kroužku vypravily do Prostějova. Zde navštívily místní hvězdárnu, kde proběhla beseda o Sluneční soustavě. Výklad pana Trutnovského, který se nám věnoval téměř celé dopoledne, byl velmi poutavý a zajímavý. Děti si mohly prohlédnout vybavení hvězdárny, podívat se dalekohledem a také si nakoupit drobné suvenýry.

FERDA MRAVENEC (1 .A, B, C)

Děti navštívily kino Metropol, kde shlédly divadelní představení O Ferdovi Mravencovi. Žáci se seznámili i s dalšími Ferdovými kamarády – Beruškou, Pytlíkem atd. Představení bylo velice pěkné, děti vychvalovaly nádherné kostýmy a představení se jim moc líbilo.

Popelka (2. – 5. tř.)

Ve dnech 9. 11. a 10. 11. navštívili žáčci 2. až 5. tříd představení Popelka v podání „Teátru Víti Marčíka“. Místo herců děti čekalo sedm závěsných loutek. Tuto pohádku podle předlohy bratří Grimmů autoři upravili tak, aby představení bylo zábavné a srozumitelné pro malé diváky. Proto je prostoupené živou hudbou,...

Odpadová olympiáda (4. B)

Naše třída se dne 3. 11. 2016 zúčastnila pěkné akce, pořádané Sluňákovem a Pevností Poznání. Děti ve družstvech obíhaly jednotlivá stanoviště a řešily úkoly z oblasti ekologie a třídění odpadů. Poté jsme si všichni mohli vyrobit arch ručního papíru a dostali teplý čaj na zahřátí. Škoda jen, že se žádné...

Beseda s hasiči (2. A, B, C)

V rámci prevence navštívili žáky druhých tříd v úterý 1. 11. a ve středu 2 .11. zástupci místní hasičské stanice. Hasiči dětem připomněli tel. čísla tísňového volání. Při hře si děti v simulovaných situacích učily, jak se v dané krizové situaci chovat a jak si přivolat pomoc. Hasiči všechny děti...