Dopravní hřiště Semafor (4. A, 4. B)

Ve dnech 19. a 20. 10. se naše třída vypravila na dopravní hřiště Semafor v rámci dopravní výchovy. I když nám počasí nepřálo, učili jsme se poznávat dopravní značky, vysvětlili jsme si základní pravidla silničního provozu a také si je ověřili při praktické jízdě. Většině z nás se druhý den...

Knihovna (3. třídy)

Třeťáci se v rámci akce Měsíc čínské kultury zúčastnili besedy o čínské literatuře pro děti. Od studenta z Číny si poslechli pohádku O broskvové panence v originále, následně pracovali s českým překladem. Seznámili se s příběhy pro děti a hrdiny dětských knížek. V závěru si vyzkoušeli psaní čínských znaků a...

Knihovna (třetí třídy)

Třeťáci se v rámci akce Měsíc čínské kultury zúčastnili besedy o čínské literatuře pro děti. Od studenta z Číny si poslechli pohádku O broskvové panence v originále, následně pracovali s českým překladem. Seznámili se s příběhy pro děti a hrdiny dětských knížek. V závěru si vyzkoušeli psaní čínských znaků a...

Podzimní sběr

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI A JAKKOLI POMOHLI  Úterní odpoledne bylo ve škole velmi rušné – sbírali jsme starý papír a textil. Počasí nás zkoušelo, jestli jsme připraveni na všechny varianty 🙂 a my jsme se nedali 🙂 Tentokráte měli službu žáci ze školního parlamentu, áááále pomáhal kdokoli, kdo...

Vlastivědné muzeum (6. B)

Podzimní sychravé počasí nás ve výtvarné výchově vyhnalo ze školní zahrady do vyhřátých prostor Vlastivědného muzea v Olomouci. Jaké měli šesťáci štěstí, že zrovna probíhala výstava Andy Warhol. Každý žák obdržel pracovní list se zajímavými otázkami k životu a dílu tohoto velkého umělce pop-artu. Někteří se s jeho tvorbou setkali...

Projekt 72 hodin

Naše škola se opět zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin, kterou organizuje Česká rada dětí a mládeže. Naši skupinu jsme nazvali Pracanti z Nedvědky a náš projekt jsme si tentokrát pojmenovali – Zkrášlíme si okolí školy. A o to jsme se s II. stupněm ve čtvrtek 13. 10. snažili. Třída...

Arcidiecézní muzeum (3. třídy)

Třeťáci absolvovali komentovanou prohlídku Sklepem, sálem, podkrovím v AM. Seznámili se s historií olomouckého hradního návrší, s historií Arcidiecézního muzea Olomouc, poznali několik vybraných uměleckých děl a několik důležitých osobností , jejichž život byl spjat s těmito místy. Při prohlídce prošli muzeum doslova od sklepa až na půdu .

Vlastivědné muzeum (7. A)

Ve výuce je POP-ART čeká až příští rok. Nicméně výstavu tak velkého umělce jako je Andy Warhol si nemohli sedmáci nechat ujít. Všichni byli překvapení, jak umělec pracuje s tak všedními motivy jako je kravská hlava či obal konzervy. Jak se tyto barvené sítotisky staly fenoménem a stále se objevují...

Komiks – knihovna Brněnská (5. A)

Žáci se seznámili s tvůrci komiksů, jejich historií a jednotlivými částmi tvorby. Sami si mohli vytvořit komiks pomocí počítače, dotvářet text do připraveného komiksu. Akce se všem dětem velmi líbila a těší se na další návštěvu knihovny.

Třetí třída v DDM

Na cestu kolem světa se vydali žáci 3. tříd. Kromě zvláštností jednotlivých částí světa si upevnili i vzájemnou spolupráci a pomoc při řešení situací a problémů, vzniklých při ztroskotání lodi na pustém ostrově.