Moravská filharmonie (třetí třídy)

V úterý, 13.11. žáci třetích tříd se zúčastnili výchovného pořadu Moravské filharmonie, nazvaného „Klarinet a jeho kamarádi“. pořadem nás provázel Pavel Hekela. Představil dětem dřevěné dechové nástroje, povídal si s dětmi o hudbě, provázel je i soutěžemi. Žáci se aktivně zapojili do programu, odpovídali na otázky, vedli muzikanty – dirigovali, prováděli dechová...

Beseda – „Zdravé zuby“

V minulých dnech se žákům na prvním stupni podívali „na zoubek“ , jen obrazně a bezbolestně, studentky vysoké školy. Prozradily a upřesnily mnoho informací o funkci, stavbě a složení zubů, naučili jsme se jejich správné čištění. Poradily dětem, které kartáčky jsou pro ně nejlepší, jestli je při čištění zubů důležitá pasta...

Moravské filharmonie (4. třídy)

Dne 9. 11. navštívili žáci 4. tříd výchovný koncert Moravské filharmonie Olomouc. Žáci se seznámili s vývojem smyčcové instrumentální hudby od období renesance přes rané a vrcholné baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus až po současnou interpretaci moderních skladeb včetně ukázky tzv. fúze s jednotlivými žánry populární hudby současnosti. Průvodním slovem nás...

Okrskové kolo – florbal

Ve středu 7. 11. 2018 se vybraní žáci zúčastnili okrskového kola ve florbalu, které se konalo na ZŠ Stupkova. Své síly poměřili naši chlapci se žáky ze základních škol Stupkova, sv. Voršily a Tršice. První zápas provázela velká nervozita, která se bohužel projevila na výsledku. Chlapci se ale oklepali a...

Malý princ (4. a 5. třídy)

Dne 5. listopadu navštívili žáci 4. a 5. tříd divadelní představení známého příběhu Malý princ. Rád bych Vám vyprávěl o Malém princi. Dosud nikdy jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. A dnes je tomu jistě již šest let, co můj přítel odešel s beránkem. Snažím-li se to tu vše dopodrobna popsat,...

Pevnost poznání (4.C)

Dne 2. 11. se žáci 4. C zúčastnili vzdělávacího programu v Pevnosti poznání Olomouc. Na slepé mapě vodních toků v České republice není vždy jednoduché se vyznat. Naučili jsme se číst georeliéf, pojmenovali si základní geomorfologické celky a ujasnili si, proč se naší zemi někdy říká „střecha Evropy“. Zároveň jsme si...

„Čtení není nuda“ (3.C)

Ve čtvrtek,   žáci  3. C  navštívili knihovnu A. Šprince, kde byl připraven pořad  „Čtení není nuda“. Děti si vybraly z nabídky knih, knihu podle toho, zda se jim líbil nadpis, ilustrace, či znají autora. Dále následovalo tiché čtení. Po určitém čase žáci říkali své nápady, jak by mohly děje pokračovat či...

Dukovany (9. A,B)

V pátek 26.10.2018 se žáci 9.A a 9.B třídy zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Dukovany, kde jim však nebyl umožněn vstup do provozu. S celým provozem byli velmi podrobně seznámeni v Informačním centru, kde zhlédli zmenšené makety celého zařízení elektrárny. Prohlídka byla provázena erudovaným výkladem zaměstnance elektrárny. Potom se přesunuli do vodního díla...

Čtení není nuda (3.B)

V tento den  žáci 3. B  navštívili knihovnu A. Šprince, kde se zúčastnili pořadu Čtení není nuda. Děti si vybraly knihu, dle svého zvážení, zda se jim líbil nadpis, ilustrace, či znají autora. Dále následovalo tiché čtení. Po určitém čase žáci říkali své nápady, jak by mohly děje pokračovat či kniha...

Bankéři do škol (9.A,B)

I tento školní rok k nám zavítali finanční odborníci, tentokráte z ČSOB, kteří žáky 9. roč. seznámili s nástrahami internetového bankovnictví, představili druhy platebních karet a jejich možnosti využití, případně zneužití. Přednáška byla pro žáky 9.r. zahrnuta do výuky v rámci učiva Finanční gramotnosti.