Městská knihovna (3.A)

V pátek 26. 11. navštívila 3. A městskou knihovnu. Paní knihovnice měla připravený program na téma „Advent a Vánoce“. Děti se dozvěděly hodně zajímavostí týkajících se předvánočních i vánočních zvyků i oslav Vánoc v různých zemí. Při zpáteční cestě začalo sněžit a my jsme se do školy vraceli s vánoční náladou.

Vesmír (5.B)

V pátek 26.11. se žáci 5.B zúčastnili v DDM výukového programu o vesmíru. Nejen, že si děti o vesmíru povídaly, ale dokonce se samy na chvíli staly astronauty, kteří se svou posádkou letěli do vesmíru za účelem vědeckého bádání. Nejprve si z okna rakety všechny planety pořádně prohlédli a potom začali pracovat na...

Drama centrum (7.C)

V drama centru byl pro nás připravený preventivní program s názvem „Neboj se promluvit“, který poukazoval na nebezpečí spojené s internetem, sociálními sítěmi. Hravou formou jsme s tématem pracovali a zjišťovali, co je a není správné. Program byl velmi pěkně připravený, žáky vtáhl do děje. Žáci se zapojovali, hráli a vymýšleli správné řešení.

Scholaris (9.A,B)

Vše na jednom místě a v jednom dni – to může usnadnit získávání informací žákům 9. tříd i rodičům. A jaké informace? O středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji. V rámci orientace v dalších možnostech studia byli velmi rádi, že se letos akce uskutečnila.  ...

Beseda Policie (6.A,B,C)

Všechny 6. třídy se zúčastnily besedy na téma: Právo, morálka a odpovědnost (cílem je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve společnosti – tresty, sankce, zákazy, apod.) bezpečně online a bez závislosti.

Slabikářová slavnost prvních tříd

Žáci prvních tříd již zvládli všechny úkoly v Živé abecedě, dokáží přečíst několik písmena slabik, Proto jim byl slavnostně předán Slabikář. V něm už budou číst slova a celé věty, aby se z nich stali zdatní čtenáři. Přejeme jim v tomto počínání mnoho úspěchů a hromadu trpělivosti.

Nebojme se promluvit (7.B)

V Dramacentru v Olomouci jsme byli jako třída poprvé. Připravený program se týkal běžných situací z praxe, se kterými se ve spojení internet – anonymita – (ne)důvěra může potkat kdokoli z nás. Slovo kyberšikana zní hrozivě i tak, ale při hraní rolí a opravdových příběhů jsme si uvědomili, jak je snadné dostat se do...

Bezpečně doma, bezpečně venku (3. B, 3. A)

Tato beseda se uskutečnila v rámci preventivního programu ve 3. třídách. Žáci si s paní policistkou zopakovali bezpečné chování doma, jak se mají chovat venku, při setkání s cizími lidmi, pravidla chodců a cyklistů. Zopakovali si, jak se zachovat, jsem-li svědek dopravní nehody nebo nekalé činnosti, důležitá telefonní čísla.  Na závěr nám paní...

V Drama centru (8.C)

Po více jak jednoroční pauze třída 8.C opět zavítala do Drama centra. Tentokrát si pro nás lektoři připravili téma „Neboj se promluvit“. Nechyběly ani tradiční herecké výkony naší třídy, kdy úkolem bylo vždy pokusit se zahrát správné řešení určité nepříjemné či nebezpečné situace, která může v životě nastat. Ukázali jsme si...

Beseda (9.A,B)

Sociálně patologické jevy v trestněprávním a přestupkovém kontextu (cílem bylo seznámit žáky nejen s trestním a přestupkovým zákonem a s trestnými činy a přestupky, které souvisí s drogami, šikanou nebo s jiným negativním chováním dětí a mládeže) … aneb chovej se, jak máš, i když ještě nemáš 15!