Vánoční vyrábění v DDM Jánského (1. C)

Ve středu 14. 12. se žáci z 1. C zúčastnili vánočního vyrábění v DDM. Zjistili, že některá zvířátka v lese by nemohla přijít na vánoční oslavu, protože celou zimu spí nebo jsou v teplých krajinách. Pro zvířata, která by přijít mohla, děti vybíraly dárky, které by jim udělaly radost. V...

Finále soutěže „Nedvědka má talent“

V úterý , dne 13. 12. 2016 proběhlo na škole finále soutěže „Nedvědka má talent“ , do kterého postoupilo celkem 16 žáků. Všichni finalisté předvedli perfektní výkony, ale vítěz mohl být jen jeden. A tím se stala Lucie Kudrnová ze 4. A , která na všechny udělala obrovský dojem se...

Druhé třídy v kostele sv. Mořice

Ve třetím adventním týdnu navštívily děti z druhých tříd kostel a farnost sv. Mořice. Na faře bylo pro druháky připraveno divadelní představení a vypravování o vánočních tradicích a zvycích. Po té se všichni přesunuli do kostela sv. Mořice. Tam se nejen dozvěděli spoustu zajímavých věcí o varhanách, ale zazpívali si...

Bruslení (6. A)

Krásný slunečný den jsme si užili ve sportovním duchu na Dolním náměstí. Bylo moc fajn. I vánoční punč osvěžil a zpříjemnil naše bruslení – snažení.

Adventní program pro druháky v knihovně

Během adventního času navštívily postupně všechny děti druhých tříd knihovnu A. Šprince na Brněnské ulici. Žáčky čekalo pěkné a zajímavé vyprávění o adventní době a zvycích, které bylo doplněnou soutěžemi a kvízy. Závěrem si všichni zazpívali koledy a s vánoční náladou odcházeli zpět do školy.

Vánoce na dědině (třetí třídy)

V rámci výuky prvouky se naši třeťáci vypravili do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm . Program Vánoce na dědině je zavedl na Valašsko v adventním čase. Při návštěvě jednotlivých stavení potkali hospodáře a hospodyně, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky. V chalupách poznali práci řezbářů, přadlen, pekařek , viděli odlévání svíček...

Vítání občánků (5. B)

Žáci 5.B měli možnost přivítat nejmenší spoluobčánky našeho města. Recitačním pásmem a hrou na flétnu zpestřili již tak slavnostní atmosféru Vítání občánků, které proběhlo v obřadní síni olomoucké radnice.

Vánoční jarmark

Již tradičně, a přitom letos trošku netradičně, jsme pro přátele a příznivce naší základní školy připravili Vánoční jarmark. Mezi nejoblíbenější stánky patřil stánek se zdobením perníčků. Děti si samy mohly nazdobit zakoupený perníček všelijakými sladkými ozdůbkami. Rodiče si mohli na našich prodejních stáncích vybrat z mnoha ručně vyrobených předmětů s...

OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY

Odhlašování stravy v měsíci prosinci bude umožněno pouze do pátku 16.12.2016 -standardním způsobem na www.strava.cz do 10,00hod. nebo telefonicky 585431892 – 11,00hod. Zahájení vánočních prázdnin 23.12.2016. Ukončení vánočních prázdnin 02.01.2017. Dohnalová Michaela, Vedoucí ŠJ

Advent – Knihovna Brněnská (5. A)

Žáci se seznámili s vánočními zvyky nejen v Čechách, ale poznali vánoční zvyklosti i v jiných částech světa. Pojmy, které s Vánocemi souvisí – adventní věnce z různých materiálů, vánoční výzdoba pokojů a celých domů. Odcházeli jsme s novými poznatky a milým vánočním naladěním.