Opatření k provozu školy k 1. 9. 2020

Na základě zákonných nařízení a doporučení přijala škola s novým školním rokem několik opatření v souvislosti s onemocněním COVID – 19. O opatřeních a případných změnách + výukou online budeme informovat na našich webových stránkách. Odkaz naleznete přímo v hlavním menu stránek – vpravo nahoře (COVID-19).

Konec školního roku 26. 6. 2020

Ředitel školy rozhodl o udělení ředitelského volna na dny 29. a 30. června. Důvodem je oprava elektroinstalace hlavního rozvaděče v souvislosti s prasklou vodou budovy školní družiny a jídelny. Konec školního roku a vydání vysvědčení proběhne v pátek 26. června. Výuka žáků 1. stupně bude v pátek 26. června probíhat dle původní...

Obnovení výuky – hygienická opatření

Od pondělí 25. 5. bude obnovena výuka na 1. stupni (v maximálně 15-ti členných skupinách žáků, rozdělených dle různé délky výuky žáků a požadavků na stravování ve školní jídelně). Žáci 9. tříd navštěvují školu a připravují se na přijímací řízení již dva týdny. V nastalé situaci musela škola posílit hygienická...

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Kritéria hodnocení žáků školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z vyhlášky MŠMT ČR číslo 211/2020.   Žáky budeme hodnotit dle §1 odstavce 1 uvedené vyhlášky:   § 1 Hodnocení žáků (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí...

Konzultace žáků 9. ročníků

Konzultace žáků 9. ročníků k přijímacímu řízení na střední školy probíhají v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 10.50 hodin. Dle požadavků žáků mohou být konzultace prodlouženy (delší než do 10.50 hodin), popřípadě mohou probíhat i v další pracovní dny. Konzultace ve škole jsou i nadále podpořeny on-line výukou.

ŠKOLA UZAVŘENA – žáci se ovšem učí

Škola je pro žáky uzavřena. Aby žáci nezameškali učivo, budeme „vyučovat“ (zadávat úkoly pro procvičování i získávání nových informací ) pomocí elektronických médií a elektronických komunikačních kanálů. Prosíme zákonné zástupce žáků a žáky, aby sledovali naše webové stránky (na hlavní stránce odkaz vpravo nahoře „Výuka online“), kde budou informace o...

Sběr papíru 15. 10. jupííííí :-)

Blíží se nám podzim a s ním i úklid po létě aaaaa pak přijde ona známá otázka: „Kam s tím?“ … aaaaa na to máme odpověď 🙂 sbalit starý papír, starý textil a nepotřebné hračky a vše dopravit v úterý odpoledne od 13.00 do 17.00 ke škole. Aaaaaa máme uklizeno...